Somnia

Reeglid

Sõnaseletused

Tegelane - keegi, keda mängib mängija. Selle tegelase saatuse eest hoolitseb mängija.
VT - Vajalik tegelane - tegelane kes on seotud mängu taustaga ning kelle saatus on juba mängujuhtidee/Korraldajate poolt ette määratud.
EP - Elupunkt
TP - Turvisepunkt
KP - Kogemuspunkt. Punktid mida saab mängija vastavalt oma rollimängule.
MV - Mängust väljas.
MS - Mängus sees
Mängujuht - keegi, kes vaatab, et järgitaks reegleidVõitluse reeglid

Pähe ja genitaalidesse suunatud löögid ja torked on keelatud ja tabamused neisse kohtadesse ei kustuta EPsid. Otsene kehaline kontakt vastasega võitluse ajal on ebasoovitav, kaklemine rangelt keelatud.
Keelatud on lasta vibult või ammust vastase pihta, kes on lähemal kui 15 sammu.
Keelatud on haarata vastase relvast ja seda kinni hoida millegi muu kui oma relvaga. (N: käega, kilbiga, kaenla all, jalgade vahel jne)

Igal Tegelasel on 2 elupunkti (EP).

Iga relva puudutus, millele eelnevalt on relva ots läbinud meetrise pikkusega teekonna, kustutab ühe EP või TP tabamusel sõjarüüsse. Loevad ainult selged tabamused, riivanud või libamisi läinud löögid ei lähe arvesse. Käe- või jalalabasse tabanud löögid muudavad jäseme kasutuskõlbmatuks, aga ei kustuta EPsid.
Kahekäerelvade puhul loevad ainult löögid, mille ajal on mõlemad käed olnud relva küljes.
Kahe ühekäerelva korraga kasutamisel ei tohi nende pikkus otsapidi kokkupandult ületada kasutaja pikkust.
Võitluskaika löögid muudavad küll jäseme kasutamiskõlbmatuks, kuid ei kustuta EPsid. Torsosse tabanud löögid kustutavad EPsid.
Võitluskaika otsaga antud löögid e. torked on keelatud ja ei kustuta TP-sid ega EP-sid.

Viskenugade ja teiste selletaoliste relvade tabamused kustutavad EP ainult siis, kui see tabab turviseta või katkise turvisega (TP=0) kehapiirkonda.

Igaüks, kellel EP = 0 ja keda pole ametlikult tapetud, peab tõstma käed pealaele, maha kukutama käes olevad asjad; siis jääma sinnapaika istuma-lamama 3 - 15 minutiks (oma soovi järgi, kuid vähemalt 3 minutit). Seejärel on ta verest tühjaks jooksnud ja sureb. Igasugune suhtlemine teiste mängijatega on keelatud. Surnust äratatu ei mäleta midagi ajast 15min enne surma.

Kellegi uimaseks löömiseks tuleb talle selja tagant pai teha ja teatada talle tema uuest seisundist. Kiiver välistab uimasekslöömise. Oimetus kestab, kuni ohver loeb 100-ni.

Vastase surmamiseks peab tapja hoidma oma relva 0 EP-ga isiku kehal ning ütlema "Surmahoop".

Röövimine - on mängija valduses olevad mängu puutuvad esemed välja arvatud seljas olev kostüüm ja turvis.

Kellegi ärasurkamiseks tuleb talle märkamatult selja taha hiilida ja sooritada noaga torge. Seejärel on tegelane koomas ning jookseb 10 minuti jooksul verest tühjaks.

Haavatu või surnu läbiotsimiseks ehk luutimiseks tuleb eelnevalt nimetatud mängijalt luba küsida.
Haavatu/surnu peab selle loa andma ning kas laskma ennast tõepoolest läbi otsida (sündsuse piire jälgides) või andma kogu luudi niisama läbiotsijale üle.

Kõiki asjad, millel on MV lint, on mängija jaoks olematud või nähtamatud.

Relvad

Kasutada võib vaid mängujuhtide/korraldajate poolt ohutuks tunnistatud relvaimitatsioone - bofreid.
Relvade maksimumpikkused: ühekäerelval max 110 cm, ühekäeodal 160; kahekäerelval max 140 cm, võitluskaikaöl, odal, hellebardil jms. max 180 cm.
Visatavate või heidetavate relvade maksimaalne kaal ei tohi ületada 150g, viskeodadel ja -kirvestel 300g.
Viskerelvad peavad olema kogu ulatuses pehmendusega kaetud.
Kõik relvad tuleb enne mängu algust Korraldajatele ette näidata.
Uute relvade tegemine ja vanade modifitseerimine on üldjuhul mängu ajal keelatud (vt meisterdamise oskused).

Laskemoon (kivid, lingukivid jms) peab olema valmistatud pehmendatud materjalist, soovitavalt boffrimaterjalist.
Boffernooleotsad peavad olema vähemalt 5 cm läbimõõduga. Boffermaterjal peab ulatuma vähemalt 3 cm üle noole puitosa. Puitosa ja pehmendusmaterjali vahel peab olema metallitükk, näit. münt või pudelikork, vältimaks puitosa paiskumist läbi pehmenduse tabamuse korral.

Inimese peast suuremad kiviimitatsioonid (soovitavalt riie ja teip, maks. kaal analoogiliselt viskerelvadega) kustutavad tabamisel 1EP armorist sõltumatult ja löövad ohvri oimetuks. Vise peab olema sooritatud ohvri suhtes kõrgemalt positsioonilt, muidu tabamus ei loe. TPd ei kao. Erandlikult loevad siin ka tabamused pähe. Ei loe tabamused kilpi.

Võitluses võib üks mängija korraga kasutada ainult ÜHTE KILPI. Kilpideks loetakse ka bucklerid e. väikesed käe- või jalakilbid.

"STOPP reegel"

Kui keegi mängijaist (ükskõik kes, mängujuhidud, tegelased, VT'd) hüüab "STOPP", on kõik juuresviibijad kohustatud koheselt peatuma, pooleli jätma käesoleva tegevuse ja võimaluse korral laskuma ühele põlvele. See on märgiks, et midagi on valesti ja/või potentsiaalselt ohtlik. Sellega on mäng peatatud ja jätkub alles siis kui mängujuht või "STOPP" välja hüüdnud isik on selleks loa andnud. Põlvele laskumine on vajalik, võimaldamaks mängujuhtidel märgata/lahendada probleemi ning vältida liikumist mängupausi ajal.

Mängujuht võib "STOPP" reeglit kasutada igal ajal ja juhul, vastavalt oma soovile.

Tegelane või VT võib "STOPP" reeglit kasutada ainult kolmel juhul:

  1. Ta soovib peatada endale mänguväliselt ebameeldivat situatsiooni (n. keegi rikub füüsilise kontakti reeglit, tirib teda käest/jalast/juustest, loobib lumepallidega vms.). Iga kord ja alati, kui mängija (või VT) tunneb, et situatsioon on talle mänguväliselt ebameeldiv võib ta selle koheselt peatada/lõpetada, hüüdes "STOPP".
  2. Ta on ennast vigastanud, tal ilmnevad ootamatult tervisehäired, ta on saanud reaalselt valusa ja vigastava tabamuse või on tekkinud õnnetusohtlik olukord.
  3. Keegi teine on sattunud potentsiaalselt õnnetusohtlikku olukorda aga ei märka seda ise (n. taganeb võideldes kuristiku/okastraadi/klaasukse poole).

Tegelane või VT ei tohi kasutad "STOPP" reeglit, kui:

  • Situatsioon on talle mängu siseselt ohtlik/ebameeldiv/keerukas. See kõik käib mängu juurde.
  • Keegi teine on näiliselt ennast vigastanud (n. komistab ja kukub). See on teise mängija asi otsustada kas on vajalik mängu peatamine (mõned mängijad armastavad ennast keerulistest situatsioonidest välja mängida).
  • Kellegi teise suhtes rikutakse füüsilise kontakti reeglit või situatsioon paistab olevat kellegi teise jaoks mänguväliselt ebameeldiv. See on jälle teise mängija asi otsustada, kas "STOPP" on vajalik.

Kunagi ei tohi mängija kasutada "STOPP" reeglit triviaalsetel põhjustel. Mängija kes kuritarvitab "STOPP" reeglit, kõrvaldatakse mängust.

Kuigi sõna stopp tähendab ka üldist peatumiskäsku siis on see antud juhul reserveeritud mängu tarbeks ja mängu ajal ei tohi seda sõna kõnes kasutada. Kellegi liikumise peatamiseks, võib kasutada alternatiive (n. "seis!"; "pea kinni!"; "oota!").

"Ajanihe"

Kui sa kuuled, et keegi hüüab “Ajanihe” siis peatu, ükskõik mis sa ka ei teeks, püsi paigal, ole vait ja hoia silmad kinni. Selle käsuga on aeg peatunud. Seda kasutatakse teatud loitsude ja sündmuste puhul, mis päris elus toimuksid hetkega. Tihti kasutatakse seda ka stopp käsu asemel selleks, et mängijaid ümber organiseerida. Mäng jätkub kui öeldakse sõna “Jätkake”. Erinevalt stopp käsust on ajanihe nn. mängu sisene käsk st. et tegelane tajub muuhulgas ka aja kulgu. Näiteks kui mängijale öeldakse hommikul “ajanihe” ja lastakse tal õhtuni seista, enne kui “jätkake” öeldakse siis tundub tegelasele, et ta pilgutas korra silmi ning kui ta need sulges oli hommik ja pärast avamist oli juba õhtu. Samas ei mäleta ta midagi, mis ajanihke vahepeal toimus. See on kõik mängu väline.


tagasi üles

Leht on osa Somnium Mirabilest. Lehe disain ja kood: Sprot Kala